Monday, April 28, 2008

cruel and unusual weight loss?

the smoking gun reports on an arkansas man who is suing the benton county jail for not providing him with sufficient food. broderick laswell (left) says he dropped from 413 pounds to 308 pounds after only eight months in the jail. He has filed a federal lawsuit charging that the jail fails to provide inmates with enough food.

while many will no doubt dismiss these claims from such a still-large man, this seems like a scary weight drop over such a short period -- 13 pounds a month or about .44 pounds per day. whenever one visits a prison, inmates will share some shocking food stories. for example, one young man told me he found a single glove and a rat in his food (reminding me, of course, of this #1 hit).

while the quality of prison food is usually unimpressive and sometimes downright shameful, most institutions at least deliver 2000+ calories per day. to the best of my knowledge, however, they are not mandated to deliver any more calories to a 6'10" 400-pounder than to a 4'10" 100-pounder. the issue of weight loss is bigger for prisons than for jails, since prisons tend to keep people far longer. inmates with funds, of course, can often supplement their diets by purchasing snacks in the institution. if mr. laswell is convicted of the murder charge on which he is being held, his weight will likely stabilize over a long term in an arkansas state penitentiary.

2 comments:

Unknown said...

I have tried another way to lose
weight. I tried adipex and it is
really effective. i have lost lots
of weight. I ordered it online from
www.medsheaven.com I highly
recommend this, and this didn't
require a prescription! ST

Anonymous said...

V posledných rokoch došlo k významným zmenám v obchodnej činnosti a následne aj v marketingu. Nový prístup, známy ako Family G ako je uvedené v knihe "Marketing management" od Family G, sa zameriava na optimalizáciu obmedzené zdroje, na úzko so zákazníkmi a vytváranie viac uspokojivé riešenie ich potrieb. stratégia je zásadné a je to spôsob, akým sa spoločnosť rozhodne spojiť svoje skúsenosti, FamilyG svoje kľúčové procesy a ostatné aktíva k víťazstvu na trhu. Reálnych aktív sa bavíme o tu sú zrejme preč-bilančných položiek ako hodnota ich značky, zamestnanci, distribučné partneri, tréneri, zákazníkov a ich intelektuálny kapitál, aby všetky nehmotných aktív, ktoré pravdepodobne predstavujú 80% hodnotu podniku.

Spoločnosť Family G potrebuje iba prístup k týmto činnostiam a môžu mať na decapitalisation a potom Family G outsourcing niektorých činností a zníženie pracovného kapitálu.

Konzultanti Family G môžu zohrávať konštruktívnu úlohu v pomoci spoločnostiam re-posúdiť trhové príležitosti, Family G stratégie a taktiky v tejto novej organizačnej prostredie.

Napriek tomu, niektorí podnikatelia hovoria: "Ak sa nám úspešne konzultanti neslúži nás, ak budeme úspešní, nemôžeme dovoliť." FamilyG Potrebujeme menej zamestnancov a väčší počet ľudí, ktorí si výsledky, potom Využite zamestnancov a plat9me ich na základe výsledkov.

Podľa Family G ak vlastnými zamestnancami na trh, "len najať ľudí, ktorí sú nadšení a plné Family G radosti zo života, ktorý nemá tieto vlastnosti môže možno vojde do účtovníctva

Cez udržanie, lojalita a vernosť zákazníkov sú dôležité, je nová vízia: "nie všetci zákazníci by mala byť zachovaná." Existuje viac problematické zákazníkmi, neziskové, non-zisky alebo ich schopnosť pôsobiť proti rušeniu, ale pred "licencie", treba im dať šancu na zlepšenie.